Usługi geologiczne Kraków,
geolog z wykształceniem budowlanym
                   - ponad 30 lat doświadczeń

Witamy wszystkich, a szczególnie inwestorów, architektów i konstruktorów.

Wykształcenie geologiczne i budowlane pozwala lepiej zrozumieć oddziaływanie systemu budowla – podłoże gruntowe, a tym samym umożliwia bezpieczne posadowienia projektowanego obiektu budowlanego, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia pochodzące z reakcji gruntu.
geologiczna firma
Oferujemy badania geologiczne dla potrzeb budownictwa i planowania przestrzennego.
Zakres badań geologicznych, obejmuje zarówno roboty terenowe jak i prace dokumentacyjne

Wykonujemy:
• wiercenia geologiczne
• badania geologiczno-laboratoryjne gruntów
• określamy głębokość zalegania zwierciadła wód podziemnych

Dokumentacje geologiczne i geotechniczne ze względu na warunki hydrogeologiczne i kategorię geotechniczną wykonujemy dla inwestycji:
• domy jednorodzinne i wielorodzinne
• przydomowe oczyszczalnie ścieków gazociągi, wodociągi, kanalizacje
• budynki przemysłowe
• hale produkcyjne
• drogi i przepusty

W swoim dorobku posiadamy wiele badań geologicznych, opinii geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich zrealizowanych na terenie Krakowa, Małopolski oraz całego kraju.

Zapewniamy krótkie terminy realizacji zleconych prac i wysoką jakość usług przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

.:Zapraszamy do współpracy:.
geologiczna.pl Marek nowacki
          Skomplikowana                                   Złożona                          Prosta

                              BUDOWA GEOLOGICZNA GRUNTU