Firma świadczy usługi geologiczne i usługi geotechniczne w następującym zakresie:

przekrój geologiczny - usługi geologiczne kraków geologiczna.pl

Badania geotechniczne

Ustalamy geotechniczne warunki posadowienia na podstawie Prawa budowlanego:

 • opinia geotechniczna
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • projekt geotechniczny

Ekspertyzy geotechniczne:

 • podłoża gruntowego pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • stanu skażenia środowiska gruntowego i wodnego
 • określenia przyczyn uszkodzeń konstrukcji obiektów
roboty ziemne - usługi geologiczne kraków geologiczna.pl
Oferujemy prowadzenie nadzoru geotechnicznego oraz inwestorskiego przy wykonywaniu robót ziemnych:

 • odbiór gruntu w wykopach pod fundamenty
 • konsultacje geotechniczne w zakresie wzmacnianie i uszczelnianie podłoża gruntowego
 • rozwiązywanie problemów odwodnienia wykopów budowlanych
 • likwidacja i stabilizacja osuwisk
geologia inżynierska - usługi geologiczne kraków geologiczna.pl

Badania geologiczne i badania inżynierskie

Wykonujemy projekty, badania i dokumentacje geologiczno-inżynierskie na podstawie Prawa geologicznego i górniczego
pompa ciepła - usługi geologiczne kraków geologiczna.pl
Hydrogeologia

Wykonujemy projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla potrzeb pozyskania ciepła z ziemi – pompy ciepła